CORSEBILLETS
CorseBillet

Scenina Tiatru di maghju, La Doublure

Samedi 26 Mai à 21h00
Scenina
15, Bd MAGLIOLI
20090 AJACCIO


Scenina Tiatru di maghju, La Doublure
http://www.scenina.com/

Giacomo Casanova, à l’hiver de sa vie, règle ses comptes avec celui
qui l’a toujours doublé auprès des femmes, Wolfgang Amadeus Mozart
en personne ! Et voilà notre Don Juan vénitien égrenant, femme après
femme, le chapelet des griefs à l’encontre du compositeur autrichien.
Mozart ne serait-il pas finalement son alter ego, son double, sa
doublure ? Une pianiste et une chanteuse lyrique accompagnent ce
récit rocambolesque, donnant la réplique au « Marquis de Seinghalt »,
sous la forme d’une dizaine d’arias du répertoire mozartien et de
quelques sonates du maître de Vienne.


Giacomo Casanova, in vichjara, chjarieghja i so affari cù quiddu
chì sempri l’inganneti cù i donni, Wolfgang Amadeus Mozart sè
stessu ! Or v’èccuvi u nostru Don Ghjuvanni sgranendu, una donna
dopu à l’altra, a curona di i lagni contr’à u cumpusitori austriacca.
Mozart ùn saristi micca à a purfini u so alter ego, u do doppiu, a so
contraffigura ? Una pianista è una cantatrici lìrica accumpàgnani stu
racontu rucambulescu, fendu rispostu à u « Marchesu di Seinghalt »,
sottu forma di una dicina d’arii di u ripirtoriu muzarzianu è di uni pochi
di sunati di u maestru di Vienna.
Tiatru di maghju, Éphéméride
Le 27 Mai

Image Map